MVO beleid

MVO-VERSLAG
Keller Keukens heeft ambitieuze MVO-doelstellingen. Om hier invulling aan te geven, is een concrete duurzaamheidsstrategie van belang. Hierin komt duidelijk naar voren waar we als organisatie naartoe willen en wat ons vertrekpunt is. Daarom zijn in 2016 onze MVO-activiteiten onderzocht door een onafhankelijke organisatie. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een uitgebreid rapport volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Om inzicht te geven in de resultaten en onze MVO-activiteiten, hebben wij een speciale website gemaakt. Hier vindt u meer informatie over onze inzet voor duurzame keukens, onze mensen en onze omgeving. 

 

 
Site to Edit Website Beheer Systeem   Webdesign by Hampsink.com